PLAN PODZIAŁU


"Biesse" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Gierdziejewskiego 7/ Hala 272, 97-200, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 241576, NIP 5272485250, REGON 140261522, kapitał zakładowy 50000 zł informuje o planie podziału.


Plan podziału spółki Biesse - plik do pobrania w formacie PDF

Osteria Piemonte
ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7
02-495 Warszawa - Ursus